Fredericia

Fredericia

Pon Coffee Table

$985 – $3,780

Fredericia

Yksi Chair

$990 – $1,095

Fredericia

Piloti Table: Rectangle

$555 – $1,435

Fredericia

Pal Table: Small

$845 – $1,455

Fredericia

Pal Table: Large

$895 – $1,520

Fredericia

Magazine Table

$840

Fredericia

Johansson J64 Chair

$865

Fredericia

J39 Mogensen Chair

$885 – $1,390